ที่โกนหนวด Feather F3

ที่โกนหนวด Feather F3 นวัตกรรมใหม่ที่ใช้สะดวกสบาย (Innovation Comfortable Razor) จากประเทศญี่ปุ่น