Feather Styling Razor

Feather Styling Razor ประกอบด้วย ใบมีดโกน ซองใบมีด ที่ลับใบมีด และใบมีดจำนวน 2 กล่อง