กรรไกร WING 07 ขนาด 5.5 นิ้ว

กรรไกร Wing ขนาด 5.5 นิ้ว