ใบมีดซอยสแตนเลสสเปเชี่ยลแพล็ตตินัม Feather-Cut Stainless Special Platinum

ใบมีดซอยสแตนเลสสเปเชี่ยลแพล็ตตินัม Feather-Cut Stainless Special Platinum 1 กล่องใหญ่ มี 10 กล่องเล็ก และมี 10 ใบต่อกล่องเล็ก