กรรไกรตัดเล็บ Feather

กรรไกรตัดเล็บ (Nail Scissor) ยี่ห้อ Feather มีหลายขนาด หลากสีสรร จากประเทศญี่ปุ่น