กรรไกรสแตนเลสด้ามเงินและทอง

กรรไกรสแตนเลสด้านเงินและทองมีหลายขนาด ตั้งแต่ 4.5 – 6.5 นิ้ว