กรรไกรซอยขนาด 4.5 นิ้ว

กรรไกรซอยขนาด 4.5 นิ้ว มีด้ามจับหลายสี