กรรไกรซอยขนาด 5.5 นิ้ว

กรรไกรซอยขนาด 5.5 นิ้ว ด้ามจับสองสี สีดำและทอง